Tomasz Durejko

Tomasz Durejko

Tomasz Durejko

Od 2009 r. jako współzałożyciel i współwłaściciel pracował dla spółek Grupy Raport, będąc odpowiedzialnym za rozwój biznesu oraz strategię, pełniąc funkcje Prezesa Zarządu Doradcy Euro Raport Sp. z o.o. oraz dyrektor ds. rozwoju. Ma doświadczenie w zarządzaniu komunikacją wewnętrzną, PR produktowym oraz tworzeniu i realizacji strategii odpowiedzialnego biznesu. W 2011 roku jako inwestor przystąpił do nowych podmiotów zajmujących sią profesjonalnym doradztwem gospodarczym, ochrona danych osobowych jak również produkcją. Fundator Fundacji „Ogrody Twojego Sukcesu” zajmującej się między innym działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym: rozwój przedsiębiorczości oraz wpieranie działań na rzecz edukacji ekonomicznej i prawnej.

Siedziba:
ul. Wileńska 14/2, 52-113
Wrocław
tel. 690 964 646
tel. 71 797 88 57
tel. 71 333 46 69
fax 71 797 88 58
Oddział:
ul. Wrzosowa 21, 55-080
Kąty Wrocławskie
tel. 71 797 88 57
tel. 71 333 46 69
fax 71 797 88 58
Oddział w Poznaniu:
Ceradz Kościelny
ul. Kalwowska 2a
tel. 61 814 79 98
Oddział:
Os. Grottgera 16, 64-980 Trzcianka
tel./fax 67 216 21 79

Doradcy Euro Raport Sp. z o.o. S.K.A jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy KRS
Numer KRS 0000394260
REGON 021677261
NIP 8992725910
Kapitał zakładowy: 50.000 złotych, w całości wpłacony

Back to Top