Marcin Wielisiej

Marcin Wielisiej

Marcin Wielisiej

Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego, certyfikowany Audytor systemów bezpieczeństwa informacji ISO 27001, obecnie właściciel firmy doradczo-szkoleniowej, zajmującej się praktycznymi oraz prawnymi aspektami przetwarzania danych osobowych. Członek Zarządu Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Związany z rynkiem od 1995 roku. Do 2009 roku OneKey Director oraz ABI Cegedim-Dendrite Poland, wcześniej Technical Manager & Security Officer Cegedim Poland oraz Business Unit Manager Software Production Pharma Marketing. Prelegent VI Forum ADO/ABI „Przygotowanie jednostki organizacyjnej do kontroli GIODO i zadania ABI w tym zakresie”.Obecnie współpracuje z Działem Ochrony Danych i Prywatności jednego z największych operatorów telekomunikacyjnych, gdzie odpowiedzialny jest za wdrożenie i nadzór nad zasadami bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych u partnerów zewnętrznych oraz w sieciach sprzedażowych. Członek zarządu Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa.

Siedziba:
ul. Wrzosowa 21
55-080 Kąty Wrocławskie
tel. 690 964 646
tel. 71 797 88 57
tel. 71 333 46 69
fax 71 797 88 58

e-Raport Sp z o.o.:
Ceradz Kościelny
ul. Kalwowska 2a
tel. 61 814 79 98
Raport Sp z o.o.:
Os. Grottgera 16, 64-980 Trzcianka
tel./fax 67 216 21 79

Doradcy Euro Raport Sp. z o.o. jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy KRS
Numer KRS 0000331370
REGON 021003812
NIP 897 17 53 048
Kapitał zakładowy: 5.000 złotych, w całości wpłacony

Back to Top