Konrad Kochel

Konrad Kochel

Konrad Kochel

Wspiera prace zespołu DER  poprzez umiejętności zawodowe rozwijane w obszarze pełnej księgowości i sukcesji firm rodzinnych oraz doradztwa finansowego. Księgowy, Doradca Finansowy, Socjolog, Historyk, działacz społeczny, w latach 2010 – 2012 prowadził zajęcia dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i w gminnych ośrodkach kultury w ramach programu projektor Wolontariat Studencki. W latach 2011 – 2013 działał aktywnie w samorządzie był członkiem Wydziałowej Rady Samorządu Studentów na Wydziale Filozoficznym UJ. Od 2012 roku prowadzi firmę „Ecola”, odkrywającą promującą i sprzedającą tradycyjne gry z całego świata.

Siedziba:
ul. Wrzosowa 21
55-080 Kąty Wrocławskie
tel. 690 964 646
tel. 71 797 88 57
tel. 71 333 46 69
fax 71 797 88 58

e-Raport Sp z o.o.:
Ceradz Kościelny
ul. Kalwowska 2a
tel. 61 814 79 98
Raport Sp z o.o.:
Os. Grottgera 16, 64-980 Trzcianka
tel./fax 67 216 21 79

Doradcy Euro Raport Sp. z o.o. jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy KRS
Numer KRS 0000331370
REGON 021003812
NIP 897 17 53 048
Kapitał zakładowy: 5.000 złotych, w całości wpłacony

Back to Top