Hanna Grendel-Wielisiej

Hanna Grendel-Wielisiej

Hanna Grendel-Wielisiej

Socjolog, magister nauk o rodzinie, absolwentka politologii UW, certyfikowana trenerka biznesu i coachingu, ukończyła Szkołę Trenerów Biznesu i Coachingu przy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, aktualnie studentka III-ego roku prawa SWPS. Aktualnie jako mediator współpracuje ze Stowarzyszeniem Mediatorów Polskich. Posiada zawodowe doświadczenie związane z prowadzeniem i zarządzaniem zespołami jako menadżer i specjalista z zakresu ochrony danych osobowych i prawa spadkowego.

Siedziba:
ul. Wrzosowa 21
55-080 Kąty Wrocławskie
tel. 690 964 646
tel. 71 797 88 57
tel. 71 333 46 69
fax 71 797 88 58

e-Raport Sp z o.o.:
Ceradz Kościelny
ul. Kalwowska 2a
tel. 61 814 79 98
Raport Sp z o.o.:
Os. Grottgera 16, 64-980 Trzcianka
tel./fax 67 216 21 79

Doradcy Euro Raport Sp. z o.o. jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy KRS
Numer KRS 0000331370
REGON 021003812
NIP 897 17 53 048
Kapitał zakładowy: 5.000 złotych, w całości wpłacony

Back to Top