Edyta Szwedek

Edyta Szwedek

Edyta Szwedek

Przez kilkanaście lat, jako główny księgowy prowadziła nadzór nad rozrachunkami i finansami oraz sprawozdawczością finansowo-podatkową przedsiębiorstw. Posiada certyfikat księgowy, uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zdobyte doświadczenie pozwala jej na skuteczne zarządzanie sprawami finansowo-księgowymi, kadrowymi i administracyjnymi spółek prawa polskiego. Aktualnie w trakcie uzyskiwania uprawnień biegłego rewidenta, współwłaścicielka Biura Usług Księgowych „RAPORT” Sp. z o.o. Prowadząca Poznański oddział DER Sp. z o.o.

Siedziba:
ul. Wileńska 14/2, 52-113
Wrocław
tel. 690 964 646
tel. 71 797 88 57
tel. 71 333 46 69
fax 71 797 88 58
Oddział:
ul. Wrzosowa 21, 55-080
Kąty Wrocławskie
tel. 71 797 88 57
tel. 71 333 46 69
fax 71 797 88 58
Oddział w Poznaniu:
Ceradz Kościelny
ul. Kalwowska 2a
tel. 61 814 79 98
Oddział:
Os. Grottgera 16, 64-980 Trzcianka
tel./fax 67 216 21 79

Doradcy Euro Raport Sp. z o.o. S.K.A jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy KRS
Numer KRS 0000394260
REGON 021677261
NIP 8992725910
Kapitał zakładowy: 50.000 złotych, w całości wpłacony

Back to Top