Prowadzenie księgowości

DER świadczy usługi w zakresie (jako outsourcing usług księgowych):

 • Pełnej księgowości – prowadzimy księgi handlowe zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz sporządzamy sprawozdania finansowe i uczestniczymy przy badaniu ksiąg przez biegłego rewidenta.
 • Książki przychodów i rozchodów – rejestrujemy koszty i przychody w firmie zgodnie z przepisami podatkowymi.
 • Podatek ryczałtowy – prowadzimy ewidencje i rozliczamy podatek.
 • Kadry i płace – prowadzimy akta osobowe, rozliczenia ZUS, przygotowujemy listy płac.
 • Karta podatkowa – sporządzamy deklaracje podatkowe.
 • Ewidencja VAT.W ramach zawieranych umów o prowadzenie ksiąg istnieje możliwość współpracy polegającej na reprezentowaniu przez naszych doradców przedsiębiorcy w trakcie kontroli prowadzonej przez organy podatkowe, kontroli podatkowej, ZUS, PIP, czy inne podmioty.

Współpracujący z DER radcy prawni jak i doradcy podatkowi pozostają do dyspozycji naszych klientów w trakcie czynności sprawdzających, kontroli i weryfikacji decyzji podatkowych. W razie potrzeby mogą oni reprezentować przedsiębiorców przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi jak i Naczelnym Sądem Administracyjnym jak również sporządzić opinie podatkowe.

Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jako biuro rachunkowe  z  tytułu ewentualnych błędów z zakresu księgowości oraz ubezpieczeń społecznych i kadry.

Cennik

 • KSIĘGI HANDLOWE (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ)
 • PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
 • RYCZAŁT
 • ZWROT VAT ZA MATERIAŁY BUDOWLANE (DEKLARACJA VZM-1)
 • ROCZNE ZEZNANIA PODATKOWE PIT-37)

SKŁADNIK CENA UWAGI
Opłata podstawowa 500,00zł do 50 faktur
Opłata za każdy dowód księgowy ponad limit 1zł
Naliczanie wynagrodzeń i prowadzenie akt osobowych, obsługa kadrowo-płacowa 20,00 zł za każdego pracownika; 2 osoby bezpłatnie
Roczne sprawozdanie finansowe 500,00zł

SKŁADNIK CENA UWAGI
Opłata podstawowa 120,00 zł do 20 faktur
Opłata za każdy dowód księgowy ponad limit 1 zł
Naliczanie wynagrodzeń i prowadzenie akt osobowych, obsługa kadrowo-płacowa 20,00 zł za każdego pracownika; 2 osoby bezpłatnie
Roczne zeznanie podatkowe w cenie usługi

SKŁADNIK CENA UWAGI
Opłata podstawowa 100,00 zł do 20 faktur
Opłata za każdy dowód księgowy ponad limit 1 zł
Naliczanie wynagrodzeń i prowadzenie akt osobowych, obsługa kadrowo-płacowa 20,00 zł za każdego pracownika; 2 osoby bezpłatnie
Roczne zeznanie podatkowe w cenie usługi

SKŁADNIK CENA UWAGI
Opłata podstawowa 9,90 zł za wypełnienie deklaracji VZM-1; cena brutto
Opłata za każdą dołączoną do wniosku fakturę 0,99 zł cena brutto
Odesłanie deklaracji listem poleconym 4,99 zł cena brutto
Odesłanie deklaracji drogą elektroniczną w cenie usługi

SKŁADNIK CENA UWAGI
Opłata podstawowa 19,90 zł cena brutto
Odesłanie zeznania listem poleconym 4,99 zł cena brutto
Odesłanie zeznania drogą elektroniczną w cenie usługi

Uwagi:

1. Zakres obsługi kadrowo-płacowej:

 • naliczanie wynagrodzeń
 • sporządzanie oraz przekazywanie dokumentów do US i ZUS
 • sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników4.

2. Wszystkie ceny są cenami netto, chyba że zaznaczono inaczej.

3. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

Księgowość możemy prowadzić dla podmiotów z całej kraju dokumenty wówczas w oryginale są u klienta do nas przesyłane są skany.

  

Jesteśmy na Facebook’u

Odwiedź jeden z dwóch naszych profili i bądź z nami w kontakcie !

Doradcy Euro Raport

Fundacja Ogrody Twojego Sukcesu

Wymieniamy się wiedzą i doświadczeniami.

Ogrody Twojego Sukcesu

Siedziba:
ul. Wrzosowa 21
55-080 Kąty Wrocławskie
tel. 690 964 646
tel. 71 797 88 57
tel. 71 333 46 69
fax 71 797 88 58

e-Raport Sp z o.o.:
Ceradz Kościelny
ul. Kalwowska 2a
tel. 61 814 79 98
Raport Sp z o.o.:
Os. Grottgera 16, 64-980 Trzcianka
tel./fax 67 216 21 79

Doradcy Euro Raport Sp. z o.o. jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy KRS
Numer KRS 0000331370
REGON 021003812
NIP 897 17 53 048
Kapitał zakładowy: 5.000 złotych, w całości wpłacony

Back to Top